Jana Šmardová

 

Co nás učí nádory

PARALELY V CHOVÁNÍ BUNĚK A LIDÍ

Jana Šmardová

 

Co nás učí nádory

PARALELY V CHOVÁNÍ BUNĚK A LIDÍ

Rakovina. Nemoc, která lidstvo provází odedávna. Ale zatímco jiné neduhy se lidem podařilo zvládnout a najít účinné léky, u rakoviny se na zásadní průlom v léčbě stále čeká. Důvodem je i komplexita tohoto onemocnění a jeho dynamická povaha. Kdo se zajímá o podstatu nádorových onemocnění, měl by si přečíst knihu Co nás učí nádory. Najde zde vysvětlení, které je vědecky exaktní a přitom pochopitelné široké čtenářské obci díky jednak elegantnímu a přesnému vyjadřování autorky – prof. Jany Šmardové – a jednak bohatě zastoupeným ilustracím Dr. Jany Koptíkové. Pro zvídavé čtenáře se zájmem o širší kontext tematiky rakoviny kniha nabízí ještě jeden originální rozměr, který autorka nazývá „přesahy“. Každý ze znaků, kterým se nádorová buňka liší od buňky zdravé a který narušuje harmonické soužití buněk v organismu, má nějakou patologickou příčinu. Autorka tyto příčiny podrobně popisuje a hledá jejich analogie v jiných systémech, včetně systému lidské společnosti. Čtenáře vybízí k přemýšlení o tom, zda mnohé neduhy naší současné civilizace nevznikají porušováním stejných pravidel úspěšného soužití, která jsme na buněčné úrovni poznali pomocí nádorů.

Jana Šmardová

Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (1961-2023) vystudovala obor Molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (tehdejší UJEP) v Brně, postgraduální studium absolvovala v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze. Během svého postdoktorálního pobytu na Newyorské státní univerzitě ve Stony Brooku v USA se začala věnovat biologii nádorů …

Náhled publikace Co nás učí nádory

Křest a představení české publikace

Křest anglické verze knihy
a rozhovor s Lucií Endlicherovou

{

Co nás učí nádory jsou vlastně knihy dvě. Jedna část je zasvěcená a přehledná učebnice kancerogeneze. Ta je prokládána kapitolami druhé části, kde se autorka zamýšlí nad paralelami nádorové transformace v lidské společnosti. A právě tahle druhá rovina povyšuje knihu na mimořádné dílo, které je místy až mrazivě aktuální.

{

Šmardová podává odborný, ale laikovi přístupný výklad mikrobiologa s obdivuhodným přesahem, až do umění; doporučuju.

{
Rozhodně stojí za to číst vícekrát! Propracovaná a skvělá kniha!
{

Unikátní propojení jinak velmi vzdálených oborů: biochemie a psychosociologie, nejen velmi fundovaně napsaný výklad, ale navíc i velmi prakticky komponovaný: jednotlivé kapitoly jsou striktně rozděleny na přírodovědnou a na humanitní část a barevně vyznačeny (v písmu i ořízce) – takže čtenář, kterému se nezamlouvá paralela mezi procesy probíhajícími v lidském těle a v lidském společenství, může číst jen modré listy (o buňkách, metabolismu, nádorech, tvorbě metastáz, imunitě), nebo jen oranžové (o teorii systémů, o sobectví, pýše a plýtvání, strachu ze smrti, neochotě stárnout, nedodržování pravidel, i o budování mezilidských vztahů, odpovědnosti a uspořádání společnosti), nechybí slovníček a seznam odborné literatury.

Konzultace

Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
budova D36/309

Kontaktní osoba

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
jan.smarda@seznam.cz
+420 549 497 421