Ze života

Jany Šmardové

Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (1961–2023) vystudovala obor Molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (tehdejší UJEP) v Brně, postgraduální studium absolvovala v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze. Během svého postdoktorálního pobytu na Newyorské státní univerzitě ve Stony Brooku v USA se začala věnovat biologii nádorů. Pracovala v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, později vedla Laboratoř molekulární patologie ve FN Brno. Ve své vědecké práci se zaměřila na studium molekulárních mechanismů souvisejících s vývojem nádorů. Je autorkou nebo spoluautorkou mnoha vědeckých článků v tuzemských i zahraničních časopisech. Jako první v České republice zavedla technologii funkční analýzy nádorového supresoru TP53.

Od roku 1999 do roku 2023 působila v Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde se podílela na výuce molekulární biologie a specializovala se především na biologii nádorů. K jejím nejúspěšnějším kurzům patřila série přednášek Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie“, ve kterém srozumitelným způsobem předávala své znalosti o podstatě vzniku a vývoje nádorů a hledala paralely mezi těmito patologickými procesy v našich tělech a problémy naší současné společnosti. Kniha Co nás učí nádory sleduje podobnou linii: propojuje vědecký svět onkologie s obecně lidským humanistickým poselstvím.

Nejvýznamější publikace

Cell
Vol. 75, 899-912, 1993

High-levels of c-rel expression are associated with programmed cell-death in the developing avian embryo and in bone-marrow in vitro

Journal of Pathology
Vol. 207, 251-259, 2005

Discriminating functional and non-functional p53 in human tumours by p53 and MDM2 immunohistochemistry

Leukemia
Vol 29, 877-885, 2015

Detailed analysis of therapy-driven clonal evolution of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia

Rozhovor v časopisu Téma

Zajímavá čísla

Jana Šmardová byla významná osobnost ve světě vědy s impozantním množstvím publikovaných prací. Ve své kariéře dosáhla publikace celkem 88 vědeckých prací v mezinárodních časopisech a 35 prací v českých periodikách. Její přínos pro vědeckou komunitu je dále podtržen vysokým počtem citací, který dosahuje 1599 za její práce publikované práce v mezinárodních časopisech, což svědčí o významném dopadu jejího výzkumu na globální úrovni.

Počet publikovaných vědeckých prací v mezinárodních časopisech

Počet citací prací v mezinárodních časopisech

Počet publikovaných vědeckých prací v českých časopisech

Monografie - Co nás učí nádory: Paralely v chování buněk a lidí

Konzultace

Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
budova D36/309

Kontaktní osoba

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
jan.smarda@seznam.cz
+420 549 497 421